წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 17 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 17 სექტემბრის სხდომა გაიმართება 13:00 სთ-ზე

 ( ზუმის ლინკი  http://zoom.us/j/3675224552)

      გასამართი სხდომის დღის წესრიგი:

1.ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოში (AUF) ყოველწლიური საწევრო შენატანის განხორციელების თაობაზე

 (მომხს.ბსუ-ს მთავარი ბუღალტერი თ.მესხიძე, ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი ნ.სურგულაძე)

2. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის” დებულების დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 05 ოქტომბრის N05 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

(მომხს. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ.ჯაყელი)                 

3. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ,,მედიცინის“ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ დავით ქობულაძის მიმართ წახალისების ღონისძიების გამოყენების (საერთაშორისო კონფერენციაში/კონგრესში მონაწილეობის დაფინანსების) შესახებ

(მომხს. სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსი  ლ.ტარიელაძე)

4. ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი  საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის №3 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

(მომხს. ბსუს- რექტორის მოადგილე თ.სირაძე)

5.„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“  ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის N04 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

(მომხს. ბსუ-ს რექტორის მოდგილე თ.სირაძე

6. 2021 წლის ერთიანი ეროვნული/სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ბსუ-ში ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული ზოგიერთი პირისათვის ბსუ-ში რეგისტრაციისას შეღავათის მინიჭების თაობაზე

(მომხს. სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი მ.დიასამიძე)

7.  ,,ბსუ-ს  2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2020 წლის 18 დეკემბრის N07-01/102 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(მომხს.ბსუ-ს მთავარი ბუღალტერი თ.მესხიძე)

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო      


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა