წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 21 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 21 ოქტომბრის სხდომა გაიმართება 13:00 სთ-ზე

 (ზუმის ლინკი  http://zoom.us/j/3675224552)

      გასამართი სხდომის დღის წესრიგი:

  1. ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის (2016 წ. გაზაფხულის სემესტრის  9 სტუდენტი და 2015-16 ს.წ. შემოდგომის სემესტრის 3 სტუდენტი) კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის დიპლომის და დანართის სახით გაცემის თაობაზე

(მომხს. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე ს.ცქვიტინიძე)

  1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავებისათვის დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 26 ივლისის №05 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(მომხს. სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თ.მაჭუტაძე)

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო       


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა