ბსუ-ს 2024-2025 წლებში განსახორციელებელი მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შესარჩევი კონკურსის შედეგები

სურათი

დასრულდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2024-2025  წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების კონკურსი. ბსუ-ს დაფინანსებით სხვადასხვა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სამეცნიერო ინსტიტუტების მკვლევრები 15 სამეცნიერო-კვლევით პროექტს განახორციელებენ მეცნიერების ათი მიმართულებით.

ბსუ-ში 2024-2025 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულება:

„სპექტროსკოპია ღვინის ავთენტიფიკაციიდან ერითროციტების ანალიზამდე” -ხელმძღვანელი/მენეჯერი ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის პროფესორი ნუგზარ ღომიძე;

„აჭარა-ლაზეთის ენდემური მცენარეული სახეობების ციტოტოქსიკური და ანტიმიკრობული მოქმედების განსაზღვრა“ - ახალგაზრდა მკვლევარი, ხელმძღვანელი/მენეჯერი ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი დალი ბერიძე;

მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება:

,,ექვივარიანტული შეიპები და ჰომოლოგიები“ - ხელმძღვანელი/მენეჯერი, ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის  პროფესორი ვლადიმერ ბალაძე.

ინჟინერიის, ტექნოლოგიების მიმართულება:

„შეკუმშული ღეროების კრიტიკული ძაბვების მნიშვნელობის განსაზღვრა მასალის მუშაობის დრეკად-პლასტიკურ არეში“ ხელმძღვანელი/მენეჯერი - ტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი გაიოზ ფარცხალაძე.

აგრარული მეცნიერებების მიმართულება:

„აჭარის რეგიონში მანდარინის ნარგაობით დაკავებული ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება ბიოპრეპარატების გამოყენებით“ - ხელმძღვანელი/მენეჯერი  აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნუნუ კუტალაძე;

„ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის კულტურებზე გავრცელებული Aternaria-ს გვარის აგრესიული სახეობების გამოვლენა და მათი გენომის გაშიფვრა ახალი თაობის ტექნოლოგიების გამოყენებით’’ - ახალგაზრდა მკვლევარი, ხელმძღვანელი/მენეჯერი  ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი რუსუდან დუმბაძე.

ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულება:

„მოსახლეობის სოციალური რისკების წარმომქმნელი ფაქტორების კვლევა და მართვის შესაძლებლობების შეფასება ინდივიდუალურ და სახელმწიფო დონეზე” - ხელმძღვანელი/მენეჯერი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი ასიე ცინცაძე;

„ევროკავშირის სტანდარტები და მოთხოვნები მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების მიმართ და მათი იმპლემენტაციის შესაძლებლობა საქართველოში“-  ახალგაზრდა მკვლევარი, ხელმძღვანელი/მენეჯერი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი გიორგი ქათამაძე.

ჰუმანიტარული მეცნიერებები:

„ფულადი მიმოქცევა და საბანკო საქმე XIX ს მეორე ნახევრისა და XX ს პირველი მეოთხედის ბათუმში” - ხელმძღვანელი/მენეჯერი ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ირინე ვარშალომიძე;

„დამოუკიდებელი საქართველო და ევროპა (1991-2003)” ახალგაზრდა მკვლევარი, ხელმძღვანელი/მენეჯერი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი  ლევან ტარიელაძე.

სოციალური მეცნიერებების მიმართულება:

„სტუდენტთა ადაპტაციის ფსიქოლოგიური ასპექტები: ადაპტაციის სირთულეები და მისი გავლენა სწავლის შედეგებზე“ - ხელმძღვანელი/მენეჯერი იურიდიული და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის პროფესორი ქეთევან ბერიძე;

„რუსული რბილი ძალა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში და საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმაცია რეგიონში რუსეთ-უკრაინის ომის პარალელურად“ - ხელმძღვანელი/მენეჯერი იურიდიული და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ხოზრევანიძე.

მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებება:

,,ალცჰაიმერის  დაავადება გენეტიკური პოლიმორფიზმის გათვალისწინებით“  - ხელმძღვანელი/მენეჯერი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე.

ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულება:

„სოფლად კერძო საკარმიდამოზე ტურიზმის ბიზნესის ინტენსიური და მდგრადი განვითარების ორგანზაციულ-ეკონომიკური მექნიზმების/ალგორითმების შემუშავება რეგიონალურ დონეზე მთიანი აჭარის სოფლების მაგალითზე“  - ხელმძღვანელი/მენეჯერი ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კორძაია.

ინტერდისციპლინური კვლევების მიმართულება:

„აჭარა-გურიის თერმული წყლების და მათი თანმხლები აირების კვლევა, ბუნებრივი რესურსების მართვის მიზნით“ - აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნინო კიკნაძე.

 

 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა