"ქრისტიანობა და ეკონომიკა – ბათუმი - 2015"

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ინიციატივით 2015 წლის 5-6 სექტემბერს ბათუმში ჩატარდება

 

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ­ცია

"ქრისტიანობა და ეკონომიკაბათუმი - 2015"

 

კონფერენცია ეძღვნება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების  80 წლისთავს

 

კონფერენციის ორგანიზატორები

 

 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 

საკონფერენციო მოხსენების წარმოდგენის სტანდარტები:

 • საკონფერენციო მოხსენების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2015 წლის 1 მარტი;
 • საკონფერენციო მოხსენებაში ქრისტიანობის და ეკონომიკის საკითხები ურთიერთკავშირში უნდა იყოს განხილული;
 • სამეცნიერო სტატია შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე; ნაშრომს თან უნდა ახლდეს რეზიუმე (220-250 სიტყვა) ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
 • ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 7 (შვიდ) ნაბეჭდ A4 ზომის გვერდს;
 • ნაშრომი აკრეფილი უნდა იყოს microsoft Word-Si; ქართული ნაშრომის ფონტია ლიტნუსხური; შრიფტის ზომა – 11; ინტერვალი - 1,15; ტექსტის ინგლისური ნაწილი აკრეფილი უნდა იყოს Times New Roman-ში;
 • ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურა მითითებული უნდა იყოს ციტირების ამსახველი იმა­ვე გვერ­დის ბოლოში, ლიტერატურული წყაროს დასახელების სათანადო ფორმითა და გვერდ(ებ)ის მითი­თებით;
 • ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იქნეს A4 ფორმატზე გამობეჭდილი (ორი ეგზემპლარი) და ელექტ­რო­ნული ვერსია (CD-თ);
 • წარმოდგენილი ნაშრომები გაივლის მკაცრ რედაქტირებას. ზემოაღნიშნული მოთხოვნების გაუთვალის­წინებლობის შემთხვევაში ნაშრომი არ განიხილება;
 • საკონფერენციო მოხსენებების კრებული გამოიცემა თსუ-ის გამომცემლობაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ექსკურსიას, ხოლო ბათუმში მგზავრობის, განთავსების, კვებისა და მიღების ხარჯები უნდა გაწიოს თავად მონაწილემ (დანახარჯების შესახებ მოგვიანებით მოგაწვდით დეტალურ ინფორმაციას).

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ:

ასოც. პროფ. მურმან ცეცხლაძეს, ბსუ, აუდიტ: # 415, ტელ: მობ. 577 21 00 19 ელ. ფოსტა: murmani57@gmail.com

ასოც. პროფ. ინეზა გაგნიძეს, თსუ მაღლივი კორ­პუსი, აუდიტ: #506, ტელ: 230 37 53  კათედრა, ელ-ფოსტა: ineza.gagnidze@tsu.ge

ასოც. პროფ. გიორგი შიხაშვილს, თსუ მაღლივი კორპუსი, აუდიტ. #607, ტელ: 230 33 17 კათედრა, (მობ. 899 97 54 24) ელ-ფოსტა: giorgi.shikhashvili@tsu.ge


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა