ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი

Bsu
ვლადიმერ ღლონტი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: vladimer.ghlonti@bsu.edu.ge
            
განათლება
 • 30.06.2006 -  ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 22.09.2001 -  ეკონომისტი, ფინანსები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.04.1998 -  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი , ფიზიკა, რადიოტექნიკის თეორიული საფუძვლები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • 02.07.1996 -  ფიზიკოსი, ფიზიკის მასწავლებელი, ფიზიკა, ბათუმის შოთა რუსთვაელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი, რეგიონული ფინანსები
სამუშაო გამოცდილება
 • 22.03.2023 - დღემდე ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს თავმჯდომარე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი
 • 10.08.2021 - დღემდე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 17.09.2019 - დღემდე პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 12.12.2018 - 10.08.2021 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 12.12.2014 - 12.12.2018 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2014 - 12.12.2014 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 17.09.2013 - 17.09.2019 პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2013 - 15.09.2014 ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.10.2012 - 18.04.2013 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 17.09.2009 - 17.09.2013 პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 28.08.2006 - 17.09.2009 ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 30.04.2004 - 30.04.2004  გაერთიანებული მეთოდური საბჭოს ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.11.2001 - 06.05.2004 კონსტიტუციურ საკითხთა, კანონიერებისა და მართლწესრიგის განმტკიცების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, დეპუტატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტი
 • 05.04.2001 - 30.06.2006 თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.04.1997 - 30.04.2004 რექტორის თანაშემწე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.1996 - 05.04.2001 თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Risk Management Problems and the Role of Insurance in Developing Countries 
  Montenegrin Journal of Economics, Volume 19, Number 2, 2023, 153-167 (თანაავტორ(ებ)ი: Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Ghoghoberidze)
 • Georgia's Reform of the Pension System and Demographic Dividend 
  Mathematical Statistician and Engineering Applications, Volume 71, Issue 4, 2022, 7963-7973 (თანაავტორ(ებ)ი: Asie Tsintsadze, Tamar Ghoghoberidze)
 • Fuzzy Logic Decision-Making Model for Technology Foresight 
  Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2022 (1), 2022, 139-159 (თანაავტორ(ებ)ი: Vladyslav Sotnyk, Artem Kupchyn, Viktor Trynchuk, Larisa Belinskaja)
 • Change of business models of Ukrainian insurance companies in the conditions of COVID-19 
  Insurance Markets and Companies, 12 (1), 2021, 83-98 (თანაავტორ(ებ)ი: Oksana Polinkevych, Viktoriya Baranova, Valentyna Levchenko, Anastasiya Yermoshenko)
 • The Contribution of SME to Regional Economic Development: On example of Adjara Autonomous Republic 
  European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 2021, 513-526 (თანაავტორ(ებ)ი: Rezo Manvelidze, Iamze Surmanidze)
 • Non-Price Criteria for the Evaluation of the Tender Offers in Public Procurement of Ukraine 
  International Journal of Financial Studies, 8 (3), 2020, 1-15 (თანაავტორ(ებ)ი: Alexander Baranovsky, Nataliia Tkachenko, Valentyna Levchenko, Kateryna Bogatyrova, Zaza Beridze, Larisa Belinskaja, Iryna Zelenitsa)
 • Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility  
  Montenegrin Journal of Economics , 16 (1), 2020, 169-182 (თანაავტორ(ებ)ი: Viktor Trynchuk, Inna Khovrak, Ganna Mokhonko, Marina Shkrobot, Lasha Manvelidze)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Analysis of variables and forecasting of the evolution of the insurance industry 
  2nd International Workshop on the Chinese Development Model, IQS School of Management, Universitat Ramon Llull, 2023, Barcelona, Spain (თანაავტორ(ებ)ი: ასიე ცინცაძე, თამარ ღოღობერიძე)
 • Georgia’s Reform of the Pension System and Demographic Dividend 
  International Conference on Global Economy in Business, Management, Social Science and Humanity Perspective (GEBMSSHP-22), World Academics, 2022, Prague, Czech Republic (თანაავტორ(ებ)ი: ასიე ცინცაძე, თამარ ღოღობერიძე)
 • Issues of Assessing the Financial and Economic Stability of the Budget of the Ajara Autonomous Republic
  International Scientific Conference SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MANAGEMENT AND FINANCES. Science – Business – Local Government: The Covid-19 Perspective, WSB University in Poznań, 2022, Poznan, Poland
 • Public Procurement Performance: Criteria and Indicators 
  International Business Information Management Association Conference (35st IBIMA), International Business Information Management Association, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: Nataliia Tkachenko, Rezo Manvelidze, Inna Khovrak, Iryna Zelenitsa)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 12.2022 - 12.2022 - დაგროვებითი საპენსიო სისტემით მისაღები სოციალური სარგებლის ღირებულების პროგნოზირება გრძელვადიანი დეპოზიტის ღირებულების ცვლილების მიხედვით 
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა (არასამეცნიერო) საგრანტო პროექტები
 • 02.2022 - 02.2027 - Responsible Conduct of Research – Research Integrity and Ethics in Georgian Universities (ETHICS) 
  Erasmus+ Programme of the European Union, 101082546 ERASMUS-EDU-2022-CBHE, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2023 
 • მონოგრაფიის რეცენზირება/რედაქტორობა, 2022
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 13.05.2024 - 02.06.2024 Online Capacity Building Training on Soft Skills Methodologies: Educational Data Mining (EDM), ERASMUS+ "Development of Soft Skills at Higher Education Institutions of Armenia and Georgia in Compliance with the 21st Century Labor Market Requirements" [DeSIRe] Project
 • 08.04.2024 - 13.04.2024 ETHICS Project Study visit, Free University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
 • 19.10.2023 - 23.10.2023 სეზონური სკოლა "კვლევის მეთოდები განათლებაში", 5 ECTS კრედიტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი
 • 02.05.2023 - 05.05.2023 ETHICS Project Kick off and Study visit, Charles University, Prague, Czech Republic
 • 22.08.2022 - 28.08.2022 Training session in framework of the project "Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine", KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
 • 03.05.2022 - 07.05.2022 Study visit Ghent, KU Leuven Technology University, Gent, Belgium
 • 14.03.2022 - 18.03.2022 Intensive Study and Training on "Sustainability and Climate Protection in the Mobility Sector", HTW Berlin, Germany
 • 16.04.2019 - 19.04.2019 RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools) , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტიპენდია/ჯილდო
 • 18.11.2013 ორდენი "შრომითა და ცოდნით", ევროპის სამეცნიერო და სამრეწველო კონსორციუმი
 • 01.01.2005 - 01.01.2007 საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 • 01.01.1998 - 01.01.2000 საქართველოს პრეზიდენტის მესამე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, საქართველოს განათლების სამინისტრო

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა