ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვაჟა ვერულიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 22/02/1963
მისამართი: ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის №5 ბინა №24
ელ-ფოსტა: vazha.verulidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 579 880 880
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი / ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკური მეცნიერებანი, ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუღალტრო აღრიცხვა და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკის საგადასახადო  და ფულად-საკრედიტო რეგულირების პრობლემები

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 09.2019 - 09.2025 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;
 2. 09.2013 - 09.2019 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;
 3. 09.2009 - 09.2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული  პროფესორი;
 4. 08.2006 – 09.2009 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 5. 05.2005 – 08.2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის დოცენტი;
 6. 02.2002 – 05.2005 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების  კათედრის გამგე;
 7. 03.1997 – 02.2002 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის გამგე;
 8. 02.1997 – 11.2001 – ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლის ეკონომიკის კათედრის გამგე;
 9. 12.1997 – 12.2000 – აუდიტორული კომპანიის დირექტორი/აუდიტორი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

           

 1. Influence of Inflationary Tax on the Regional Economy of Georgia and the National Bank's Monetary Policy, 20th International Scientific Conference   ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019
 2. Profit Tax Role in the Georgian Economy, SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY    2017
 3. Taxation Reform as One of the Inner Investments Promotion Pre-condition in Georgia, European sciences review №5-6 2017 (May June (Austria,Vienna)
 4. შიდა ინვესტიციების საგადასახადო რეგულირების პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 1-2 ივლისი, თბილისი -2016
 5. Interrelation of Macroeconomic Indicators, Their Influence on Tax Income Formation and Preconditions of Economy Modernization   in Georgia, European Journal of Humanities and Social Sciences №1 2016 (Vienna, Austria)
 6. საგადასახადო პოლიტიკის როლი საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 10-11 ივლისი  თბილისი -2015
 7. გადასახადები  და საგადასახადო დაბეგვრა (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმი - 2015;
 8. საგადასახადო ადმინისტრირების სრულყოფის პრობლემები საქართველოში «საქართველოს ეკონომიკა»  დეკემბერი   2014;
 9. საგადასახადო სამართალდარღვევის რეგულირების პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 24-25 მაისი, ქუთაისი 2013;
 10. საგადასახადო კულტურის ფორმირების პრობლემები საქართველოში, ჟურნალი  «საქართველოს ეკონომიკა»  №6; 2013 წ.
 11. სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტის ადგილი ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნალი" ბიზნესი და კანონმდებლობა" 2012;
 12. გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი  2012;
 13. საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობის აუდიტის მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე - სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, 5-6 ნოემბერი, ქუთაისი  2011;
 14.  საგადასახადო სისტემის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული     კონფერენციის მასალები 16-17 აპრილი, ბათუმი 2010;
 15.  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების რეგულირების პრობლემები    საქართველოში- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 1-2 მაისი, ქუთაისი 2010;         
 16.  სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობის საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირება -შოთა რუსთაველის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის შრომები I, 16-24 ივნისი, ბათუმი 2010;
 17.  საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში- ბიზნესი და მენეჯმენტი №2 2010;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

              

 1. Influence of Inflationary Tax on the Regional Economy of Georgia and the National Bank's Monetary Policy, 20th International  Scientific Conference   ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019
 2. შიდა ინვესტიციების საგადასახადო რეგულირების პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 1-2 ივლისი, თბილისი -2016
 3. საგადასახადო პოლიტიკის როლი საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 10-11 ივლისი, თბილისი -2015
 4.  საგადასახადო სამართალდარღვევის რეგულირების პრობლემები საქართველოში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2013.
 5. საგადასახადო სისტემის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული   კონფერენცია, ბათუმი 2010
 6.  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების რეგულირების პრობლემები  საქართველოში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი 2010;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სისტემური ტენდენციები: სტრატეგია, ინსტრუმენტარი, ეფექტიანობა  2018

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education:  European Experience and Global Trends Of advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Czech Republic-Germany-Poland  24-30  October  2017

 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად, ინგლისური Intermediate 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer;  Google chrome, Opera
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა