ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თამილა თურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 01.07.1989
მისამართი: ბათუმი, ფალიაშვილის N4
ელ-ფოსტა: tamila.turmanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 593 40 31 87
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საერთაშორისო ფინანსების სპეციალობით.
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკროეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

2014-2015 წწ  - მოწვეული სპეციალისტი  ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტში;

2015-2018 წწ- ასისტენტი ეკონომიკის დეპარტამენტში;

2018 - ასისტენტ-პროფესორი ეკონომიკის დეპარტამენტში;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Human development Index In Georgia And Challenges Of Sustainable Development, (T.Turmanidze T.Beridze), Proceedings of the 2020 International Conference "Economic Science For Rural Development" No 54,  DOI:10.22616/ESRD.2020.54.032, ISSN 2255-9930 Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2020

2. Women’s Role in Georgian Economy And The Transformation Of Public Opinion (N. TsiklashviliT.Beridze), Development  of Social And Labor Relations: Problems of Science And Practice,  Collective monograph,   ISBN 978-966-184-381-2 Poltava 2020

 3. Women’s Role in Organization and Public opinion ‘’(Turmanidze T. Beridze T)-Scientific peer reviewed open access journal Problems and perspectives in Management. Volume 17(2), 2019  DOI- : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.39   

 4. “Causing Reasons and Results of Migration in Georgia (In the context of gender) “(Turmanidze T, Robitashvili N)-Scientific peer reviewed open access journal, «Fundamental and applied research in practice of leading scientific schools»   .  2019

5."Legislation on Gender Equality - Review of Georgia and international practice”. (N. Tsiklashvili ) Mikheil Baludyanski Academic Society - Collection of scientific works. Slovakia 2017.

6. “Гендерные аспекты в образовательной системе”  (Циклашвили Н, Липай Т) IХ Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономики и управления в социальной сфере“. Сборник статей 2017

7.„ქალის როლი საზოგადოებასა და ოჯახში“ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. 2016 თბილისი

8.„ქალი კომპანიის მენეჯმენტში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტის 80 წლისი იუბილისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016 ბათუმი

9."ქალი შრომის ბაზარზე“ (ნწიკლაშვილი) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პააატა გუგეშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“. 2015 თბილისი.

10.„ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და რეალობა“ (ნ. წიკლაშვილი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2014, ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014 თბილისი.

11. "On Some problems of economic globalizations"  (R. Manvelidze)XVIII  Internatinal scientific and practical conference "The Actual problems in economical and jurisprudence sciences"” London, 2012

12. "ეკონომიკური გლობალიზაცია, თანამედროვეობის  მთავარი  გამოწვევა"  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“ -  თსუ, თბილისი 2012

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1."Quantitative and qualitative aspects of gender equality" (Tsiklashvili N)  - Third International, Scientific-Practical Conference "Innovations in Science: Challenges of Modernity. 2018 Bulgaria

2. "Women's Economic Opportunity and EU Practice" - Third international scientific - practical conference "Ukraine - EU. Modern technologies, business and law "  Slovakia,  3-8 April 2017. Chernigov National Technological University.

2.“Woman’s Economic Role”  (Tsiklashvili N)   The First International Conference on Women and Urban Life. 2016 Tehran

„ქალთა დასაქმების პრობლემები საქართველოში“ ( წიკლაშვილი ნ ) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ტურიზმის ფაკულტეტის, აჭარის ა/რ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის V საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია,,ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2014 ბათუმი.

4."Leadership And Gender Equality“ - X Anniversary International Scientific Conference “Economic and social development of Ukraine in the XXI century: national identity and globalization trends”. Ternopol, 2013

5."On some problems of international macroeconomics  – XVIII International scientific and practical conference " XVIII  Internatinal scientific and practical conference "The Actual problems in economical and jurisprudence sciences"” London, 2012   http://gisap.eu/ru/node/5110

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. 2018 - მუნიციპალური საჯარო ფინანსები.სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 2. 2017 - სწავლების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში:ევროპული გამოცდილება და თანამედროვე ტენდენციები. მიხეილ ბალუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება. (სლოვაკეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, გერმანია, პოლონეთი) N 037/5-2017
 3. 2017- თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი. ჩერნიგოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და მიხელ ბალუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება. N 2017-3/15
 4. 2017- საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 5. 2016 - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი; სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 6. 2016 - ეკონომიკის საფუძლები. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 7. 2015 – ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი (TCO)
 8. 2015 - სოციალური კვლევის მეთოდები; სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 9. 2015 - ადვოკატირება და ლობირება; სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 10. 2015 - საჯარო ფინანსები; სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.
 11. 2014 - ეფექტური კომუნიკაცია პროფესროსა და სტუდენტს შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა