ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ეკონომიკის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: იამზე სურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 30.09.1973
მისამართი: ბათუმი, თამარის დასახლება, ს. 29, ბ.5
ელ-ფოსტა: surmanidze.iamze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593985060
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი/მაგისტრთან გათანაბრებული პირი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი/მაგისტრთან გათანაბრებული პირი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ეკონომიკური პროცესების მათემატიკური მოდელირება;

- სტატისტიკურ-ეკონომეტრიკული ანალიზი;

- პროგნოზირება.

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლიდან ეკონომიკის დეპარტამენტის ასისტენტი;

2015-2019 ბსუ ეკონომიკის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;

1997- 2015 ბსუ კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი;

2006-2008 ბსუ ზუსტ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Glonti, V. ., Manvelidze, R. ., & Surmanidze, I. . (2021). The Contribution of SME to Regional Economic Development: On example of Adjara Autonomous Republic. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 513. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p513

2. Surmanidze, I. (2020). Statistical Analysis of the Key Indicators of Small Business (on the example of Adjara). Globalization and Business, 9, 42-49. https://doi.org/10.35945/gb.2020.09.005

3. სურმანიძე, ი. (2020). აჭარის ა.რ. მოსახლეობის რიცხოვნობისა და სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის სტატისტიკური ანალიზი. პ. გუგუშვილის დაბადებიდან 115-ე წლისტავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული (გვ. 351-359). თბილისი: პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა.  

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Сурманидзе И. (2020). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ГРУЗИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Digital Economy: Azerbaijan at the New Stage of Economic Development‖. -Conference Proceedings of the International Scientific – Practical Conference.Baku, “Baku Business University” Press.

2. Surmanidze, I. (2019). ECONOMIC GROWTH AND POVERTY IN GEORGIA:COINTEGRATION ANALYSIS BY ARDL APPROACH. Conference: The VI International Conference of European Academy of Sciences & Research At: Bonn, Germany. March, 2019

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Erasmus Mundus HUMERIA project (PhD mobility), Babesh-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 1.10.2016-1.07.2017.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office-Word, Excel, Access, PowerPoint, Eviews.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა