სემინარები

სამეცნიერო სემინარის თემა: „რეზონანსული სიხშირის რელაქსაციური წანაცვლება შენაერთებში ანიზოტროპული სპინური ურთიერთქმედებებით“. მომხსენებელი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის პროფ. ენვერ ხალვაში. სემინარი ჩატარდება ტექნოლოგიური ფაკულტეტის # 410 აუდიტორიაში, 2019 წლის 20 დეკემბერს, 16:00 საათზე.

განხილულია ლოკალიზებული და კვაზილოკალიზებული ელექტრონული სპინების ანიზოტროპული ურთიერთქმედებების (ურთიერთქმედებები კრისტალურ ველთან და ძიალოშინსკი-მორიას) გავლენა სრული დამაგნიტების განივი მდგენელების რეგულარულ და არარეგულარულ (რელაქსაციურ) მოძრაობაზე.

ჩაწერილია და ამოხსნილია შესაბამისი განტოლებები. მიღებულია რეზონანსული სიხშირის წანაცვლების (რსწ) გამოსახულებები რელაქსაციის გათვალისწინებით სხვადასხვა შემთხვევებში.

მიღებულია რსწ-ს გარე სტატიკური მაგნიტური ველის ორიენტაციაზე დამოკიდებულებების გამოსახულებები.

მაგალითის სახით განხილულია La0.95Sr0.05MnO3  და KCuF3 შენაერთები.

აგებულია ხსენებული ნიმუშების სრული სპინის რსწ-ს კუთხური დამოკიდებულებების გრაფიკები ab, ac, bc კრისტალოგრაფიულ სიბრტყეებში.

  პრეზენტაცია

უკან

პოპულარული სიახლეები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა