ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

Bsu
როინ მალაყმაძე
მოწვეული უფროსი მასწავლებელი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი
სამეცნიერო თანამდებობა: მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ეთნოლოგიისა და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: roin.malakmadze@bsu.edu.ge
  
განათლება
 • 10.01.2003 -  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ისტორია, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველების ისტორია და ეთნოლოგია
სამუშაო გამოცდილება
 • 27.10.2021 - დღემდე ინსტიტუტის დირექტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • აჭარის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება
  აჭარა უძველესი დროიდან თანამედროვეობამდე, 1, 2024, 7-24 (თანაავტორ(ებ)ი: მერაბ ფუტკარაძე)
 • სპორტი აჭარაში
  აჭარა უძველესი დროიდან თანამედროვეობამდე, 1, 2024, 412-425
 • Wineries in Machakheli Valley 
  Historiy, Archaeology, Ethnology, X, 2023, 280-288 (თანაავტორ(ებ)ი: Sulkham Mamuladze)
 • ზედა მაჭახელი (ეთნოლოგიურ-დიალექტოლოგიური შესწავლის ზოგიერთი ასპექტი) 
  ისტორია, არქეოლოგია, ეთნიოლოგია, X, 2023, 265-279 (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე, ნაილა ჩელებაძე)
 • Types of Burials and Burial Rules in Medieval Ajara
  Dionysiana, XV-XVI, 2022, 13-25 (თანაავტორ(ებ)ი: Sulkhan Mamuladze)
 • Endangered Dialect of the Georgian Language and the Ethnic Georgians in Turkey: Ethnolinguistic Approach
  Dionysian, XV-XVI, 2022, 25-47 (თანაავტორ(ებ)ი: Natia Putkarade)
 • The Incompatibility of Interests and Territorial Border Issues of the Georgian-Ottoman Relations in 1919-1921
  BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 16, №4, 2022, 127-133 (თანაავტორ(ებ)ი: Nugzar Zosidze, Enver Diasamidze)
 • მარადიდის თემის ისტორიიდან 
  ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის წელიწადეული, XII, 2020, 108-119
 • ნიგალის ხეობის საისტორიო გეოგრაფიისათვის
  ისტორიანი, I, 2019, 461-476
 • ტრადიციული წეს-ჩვეულებები არტანუჯში
  მეისტორიე, I, 2019, 350-358
მონოგრაფია
 • ისტორიისა და კულტურის ძეგლები მაჭახლის ხეობაში
  ფავორიტი, 978-9941-8-6321-9, 2024, 168 (თანაავტორ(ებ)ი: ნოდარ კახიძე, სულხან მამულაძე)
 • წერილები სტამბოლის ქართული სავანიდან 
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 974-9941-488-23-8, 2022, 688 (თანაავტორ(ებ)ი: შუშანა ფუტკარაძე, ელზა ფუტკარაძე, შორენა ფუტკარაძე)
 • ზედა მაჭახელი, I 
  კოლორი, 978-9941-8-1507-2, 2019, 238 (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე, ნაილა ჩელებაზე, იაშა თანდილავა)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Georgian Ethno-Cultural Heritage in the Cultural-Historical Memory of Georgians in Turkey  
  Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance, International Conference, Danube Black Sea Universitary Foundation, 2024, Romania/Tulcea (თანაავტორ(ებ)ი: Tamila Lomtatidze)
 • „სამშობლოს სიყვრული გამიჭირდა” (იბრაიმ გორაძის ცხოვრება-მოღვაწეობის ეპიზოდები
  თურქულ-ქართული კულტურული ურთიერთობები, დუზჯეს უნივერსიტეტი, 2024, თურქეთი/დუზჯე (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე)
 • მემინდვრეობის ტრადიცია აჭარაში (ხორბალი)
  ქართული ხორბლის კულტურა - რიტუალები და გამოყენების უწყვეტი ტრადიცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია , 2024, საქართველო/თბილისი
 • რუსეთ-ოსმალეთია 1877-1878 წლების ომის ანარეკლი ქობულეთურ ფოლკლორში
  შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე, ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 2023, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: საბა კალანდარიშვილი)
 • იბრაიმ გორაძე − მწერალი და მთარგმნელი
  შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე II, ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 2023, საქართველო/ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე, ალი მჭედლიშვილი)
 • კონსტანტინე ოდიშარიას არტაანში მოგზაურობის დღიურების მნიშვნელობისათვის (სტამბოლის ქართული სავანის მასალების მიხედვით)
  შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე, ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 2022, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე, შუშანა ფუტკარაძე)
 • ბატონი სიმონ ზაზაძე-პიროვნება და საზოგადო მოღვაწე
  ქართული დიასპორა: წარსული და თანამედროვეობა,II, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2021, საქართველო/თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე)
 • Types of Burials and Burial Rules in Medieval Ajara
  The Religion and The Law, University of Constanta, 2021, Romania, Constanta (თანაავტორ(ებ)ი: Sulkhan Mamuladze)
 • მცირე მოგონება ეთნოლოგ ჯულიეტა რუხაძეზე
  ჯულიეტა რუხაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ეთნოლოგიური კვლევების ისტორია და პერსპექტივები, თსუ-სივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 2021, თბილისი
 • იბრაიმ გორაძის ცხოვრება და მოღვაწეობა – ძახილი სამშობლოსაკენ
  ქართული დიასპორა: წარსული და თანამედროვეობა 1., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2021, საქართველო/თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: ელზა ფუტკარაძე)
 • Serapes Cult in Roman Period Gonio-Apsarus
  The International Symposium The Material and Spiritual Culture from the Georgian and Romanian geographical space in the first millennium, University of Constanta, 2019, Romania/Constanta (თანაავტორ(ებ)ი: Sulkhan Mamuladze)
 • ზაზა ფანასკერტელი (ციციშვილი) ისტორიული ტაოს სახელოვანი შვილი
  ჩვენი სულიერების ბალავარი, ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 2019, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: შუშანა ფუტკარაძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 12.2023 - 12.2026 - ოფიციალური ისტორიიდან გარიყული მეხსიერება:1951-1952 წლების რეპრესიები
  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ხელმძღვანელი
 • 01.2020 - 12.2020 - ქართველი ემიგრანტების წერილები სტამბოლის ქართული სავანიდან 
  ბათუმის შოთა რუსტაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 27.11.2023 Center for Innovative Education, ინოვაციური განათლების ცენტრი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა