ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ფოტოგალერეა

სურათი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სტამბოლის ქართულ სავანეში მოპოვებულ ისტორიულ მასალების დამუშავების პროცესი
სურათი
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სამეცნიერო ექსპედიცია ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში
სურათი
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
ექსპედიცია სოფელ ზემო მარადიდში (თურქეთი), 2016
სურათი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
ექსპედიცია ტაო-კლარჯეთში, 2015 წელი
სურათი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია ქედის მუნიციპალიტეტში, 2015 წელი
სურათი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
კომლექსური ექსპედიცია ტაოში. 2014 წელი
სურათი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია შავშეთ-იმერხევში, 2013 წელი
სურათი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
კომპლექსური ექსპედიცია მარეთის ხეობაში, 2011 წელი
სურათი
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში
სამეცნიერო მივლინება სტაბოლის ქართული სავანის ბიბლიოთეკაში

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა