სამეცნიერო კვლევები

ჩინური აქტინიდიის (Actinidiachinensis) ნერგების გამოზრდის ხერხი

პატენტი - ჩინური აქტინიდიის (Actinidiachinensis) ნერგების გამოზრდის ხერხი

პატენტის სარეგისრაციო ნომერი – P 4921

პატენტის მფლობელები -  დავით ბარათაშვილი, ნელი ხალვაში

პატენტის გამცემი ორგანო - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საქპატენტი

პატენტის გაცემის თარიღი -  30. 03. 2009 წ.

ჩინური აქტინიდიის კალმით გამრავლების დღეისათვის პრაქტიკაში მიღებული მეთოდი ითვალისწინებს მწვანე ან ერთწლიანი გამერქნებული ყლორტებიდან დამზადებული კალმების და კალმებას დამზადების¬თანავე. თუ ამისათვის გამოყენებული იქნება მარტივი ტიპის სათბური, სტანდარტული სარგავი მასალის მისაღებად საკმარისია - ერთი წელი, ხოლო სათბურის გარეშე _ ორი წელი. მთავარი სიძნელე, რომელიც ჩინური აქტინიდიის კალმით გამრავლების აღნიშნულ მეთოდს ახლავს ეს არის კალმების და ფესვიანების დაბალი პროცენტი (30-40%).
ჩინური აქტინიდიის სარგავი მასალის გამოყვანის ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ახალი ტექნოლოგიის (მეთოდის) არსი და მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში: დღეისათვის არსებულ ტექნოლოგიასთან შედარებით კალმების და ფესვიანების პროცენტი ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მე¬თო¬დის გამოყენებისას შეადგენს 95-100%-ს (ნაცვ¬ლად 30-40%-ისა) და ერთი ნერგის თვითღირებულება არაღემატება ერთ ლარს (ნაცვ¬ლად 2,5-3 ლარისა).


 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა