ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

Bsu
თეონა აბულაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: teona.abuladze@bsu.edu.ge
განათლება
 • 20.07.2018 -  ფილოლოგიის დოქტორი, ლინგვისტიკა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 29.09.2006 -  ფილოლოგიის მაგისტრი, ჰუმანიტარია, ქართველოლოგია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 29.06.2004 -  ფილოლოგიის ბაკალავრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის, ბერძნული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ფილოლოგია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ჰუმანიტარია, ქართველოლგია, კლასიკური ფილოლოგია
სამუშაო გამოცდილება
 • 20.09.2021 - დღემდე ასისტენტ პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.08.2018 - დღემდე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტი
 • 01.09.2018 - 01.09.2019 მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2017 - 01.09.2018 სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მოწვეული სპეციალისტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.08.2008 - 01.08.2017 სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Diaspora and Migration Studies: Pontic Greeks in the Post Soviet Period 
  აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე, I, 2020, 166-173 (თანაავტორ(ებ)ი: მარინე გიორგაძე)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველების ბგერითი შედგენილობისათვის 
  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თსუ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020,
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 12.2021 - ქართულ-ბერძნული ურთიერთობები – მიგრაციული და ეთნოკულტურული პროცესები 
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2022
 • სხვა აქტივობა, 2021
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2020
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2020 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 05.04.2024 - 05.04.2024 ელექტრონული სწავლება Moodle / Turnitin-ის სისტემის გამოყენებით“, ბსუ, ბათუმი
 • 27.01.2024 - 28.01.2024 საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებისთვის აპლიკაციების შედგენის ფინანსური საკითხები, ბათუმი
 • 24.01.2024 - 25.01.2024 უმარლესი განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაცია, ბათუმი
 • 04.12.2023 - 05.12.2023 როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები), ბათუმი
 • 05.05.2023 - 07.05.2023 შებრუნებული სასკლასო ოთახი ონლაინ სწავლებაში, ბათუმი
 • 01.04.2023 - 02.04.2023 სამეცნიერო ონლაინ რესურსები და საერთაშორისო და მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნება, ბათუმი
 • 09.06.2019 - 10.06.2019 ტრენინგ-პროგრამა ,,მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“, ბათუმი
 • 19.04.2019 - 21.04.2019 ენა და ტექნოლოგიები - ქართული კორპუსული რესურსები კვლევისა და სწავლებისათვის, ბათუმი
 • 10.04.2018 - 20.04.2018 ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები - ,,უნივერსალური ცოდნის აკადემია - UNIKO”, ბათუმი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა