პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

სურათი

სახელი, გვარი: ჯილდა აბაშიძე

 დაბადების ადგილი, თარიღი: ხულო, სოფელი დუაძეები. 20.01.1996

 მისამართი: ქ. ბათუმი.  ქ. გორგილაძის 68ა.

 ტელ: 591 95 76 62

 ელ.ფოსტა: jilda.abashidze@bsu.edu.ge

განათლება

წლები  – სასწავლებელი, ფაკულტეტი, სპეციალობა

2018-2020

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

სპეციალობა: ფინანსების მაგისტრი

2016-2018

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

სპეციალობა: შიდა აუდიტი

2014-2018

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

წლები – ორგანიზაცია, თანამდებობა.

2022 წლის მარტიდან - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი

2019 წლიდან - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებელი

2019 წლიდან - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „საფინანსო სერვისები“ პროგრამის ხელმძღვანელი

2019 – 2022 წლები -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხარისხის მართვის კოორდინატორი

2018 – 2019 წლები -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის სტაჟიორი

05.06.2018 – 05.07.2018 წლები - აჭარის ა.რ ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს საწარმოთა მართვის განყოფილების სტაჟიორი

2018 – 2019 წლები  -  შპს „გიგის“ ბუღალტერი

2014 – 2018 წლები -  შპს ,,გუდმარტის“ დამფუძნებელი დირექტორი

კომპიუტერული უნარ–ჩვევები

Microsoft Office Word – ძალიან კარგი

Microsoft Office excel - კარგი

Microsoft Power Point - ძალიან კარგი

ენები

(დონის მითითებით )

ქართული:     წერა: C2     მეტყველება: C2

ინგლისური:  წერა:B2     მეტყველება: B2

რუსული:        წერა:B1    მეტყველება: B2

ტრენინგები და სხვა მიღწევები

წელი, ორგანიზაცია, ტრენინგის დასახელება

11.11.2021 – 12.11.2021 - პროექტის „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LINKS)” „საპროექტო განაცხადის მომზადების საფუძვლები/ციფრული თანამშრომლობის ინსტრუმენტები“ „PROPOSAL WRITING AND ONLINE PRODUCTIVITY”

28.06.2021 – 29.06.2021 - პროექტის „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LINKS)” „სწავლების მეთოდები და სწავლების ეფექტურობის გაზრდა „TEACHING METHODS AND INCREASING TEACHING EFFECTIVENESS”

2021 წელი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი „პროფესიულ სტუდენტის შეფასების სისტემა მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში“

2021 წელი - განათლების ხარისხის განბვითარების ეროვნული ცენტრი „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურება“

2021 წელი - გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP „უსაფრთხოების ნორმები პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“

2020 წელი  - პირველადი დახმარების ცენტრი „პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგი“

2018 წელი  - ევროპის ბიზნეს სკოლა „როგორ გავზარდოთ გაყიდვები“

2018 წელი - ევროპის ბიზნეს სკოლა „ფინანსების მართვა“

2017 წელი - ახალი თაობა ახალი საქართველო „ევროკავშირის საბჭოს მოდელირების სამიტი“

2016 წელი - აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო „გაეროს გენერალური მოდელირება“

ნაშრომები და პუბლიკაციები

11.2018

Scientific Association of Students and Postgraduates  Taras Shevchenko National University of      

Kyiv Faculty of Economics.             

"Local Budget Tax Revenue Problems and Main Directions of Its Overcome"

05.2018

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

"ადგილობრივი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების პრობლემები და  მისი      

დაძლევის მიმართულებები"

06.2017

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

"ეროვნული პროდუქტის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში"

06.2016

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

"მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება"


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა