ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი:  პროფესორი ანზორ დევაძე

ტურიზმის დეპარტამენტი არის ფაკულტეტის ძირითადი სასწავლო-აკადემიური და სამეცნიერო სტრუქტუ¬რული ერთეული,  რომლის საქმიანობაც წარიმართება ტურიზმის დარგის აკადემიური და დამხმარე პერსონალის,  მოწვეული სპეციალისტების  მიერ.   
   
საგანმანათლებლო  პრიორიტეტები:

პროფესიული  საგანმანათლებლო  პროგრამა:

 • "სასტუმრო  საქმისწარმოება" - 10 თვე (IV საფეხური,  ეროვნული გამოცდა)
 • "სასტუმრო  საქმისწარმოება" - 10 თვე  (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)
 • "სარესტორნო   საქმისწარმოება" - 4 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო  პროგრამა - "ტურიზმი" - 4 წ.

საბაკალავრო  საგანმანათლებლო  პროგრამა   დამატებითი  - "ტურიზმი" - 2 წ.

სამაგისტრო და საგანმანათლებლო პროგრამა - "ტურიზმის მენეჯმენტი" - 2 წ.

კვლევითი   პრორიტეტები:

 • ტურიზმის კლასტერის ფორმირება და   რეგიონის კონკურენტუნარიანობის  შესწავლა;
 • საერთაშორისო ბაზარზე ქართული   ტურისტული პროდუქტის ეფექტიანი წინსვლის ღონისძიებები;
 • ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების  სტრატეგიების  შემუშავება და ფორმირება; 
 • ტურისტული კომპანიის კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა;
 • ტურისტული ორგანიზაციების ინოვაციური განვითარების მექანიზმის ფორმირება; 
 • რეგიონული ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური საფუძვლების ფორმირება;
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების როგორც ტურისტული პროდუქტის წინსვლის ინსტრუმენტის შემუშავება;
 • ინოვაციური ტურისტული პროდუქტების ფორმირებისა და რეალიზაციის მეთოდური საფუძვლების შემუშავება;
 • აგრარული ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ღონისძიებების ჩამოყალიბება;
 • ღვინის ტურიზმის განვითარების სისტემის ფორმირება და რეალიზაცია; 

გამოცემები:

 1. ჩარლზ რ. გელდნერი,   ჯ. რ. ბრენტ  რითჩი.    ტურიზმი:    საფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია. მე-12 გამოცემა: თარგ. ინგლ. - ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. - 554 გვ.
 2. პაატა ჩაგანავა. ტურიზმის პოლიტიკა. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2012. -330 გვ.
 3. პაატა ჩაგანავა. რისკის მართვა.  გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2013. -340 გვ.
 4. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2010,  5-6 ივნისი,  ბათუმი-ტრაპიზონი (კრებული).
 5. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2011,  4-5 ივნისი,  ბათუმი.
 6. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2012,  2-3 ივნისი,  ბათუმი (კრებული).
 7. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2013, 8-9 ივნისი,   ბათუმი-ტრაპიზონი  (კრებული).
 8. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენცია  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2014,   5-6 ივლისი,  ბათუმი-ხიხანის ხეობა  (კრებული).
 9. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   2017, 10-11 ივნისი, ბათუმი

დეპარტამენტის აკადემიურ პერსონალს შეადგენს კონკურსის წესით არჩეული 2 პროფესორი, 1 ასოცირებული, 4 ასისტენტ-პროფესორი და 1 ასისტენტი.  მოწვეული არიან მოწინავე პროფესორები,  პროფესიონალი პრაქტიკოსები და  უცხოელი სპეციალისტები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა