ტურიზმის ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

Bsu
დინარა ფაღავა
მოწვეული უფროსი მასწავლებელი
ტურიზმის ფაკულტეტი, ტურიზმის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: dinaraphagava@gmail.com
განათლება
  • 18.11.2005 -  ფილოლოგიის 10.01.12 მეცნიერებათა კანდიდატი, ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია, თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა თეორია და ისტორია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • 27.06.1999 -  ფილოლოგი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ფრანგული ფილოლოგია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
თარგმანმცოდნეობა, ლინგვისტიკა,ფრაზეოლოგია, უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა.
სამუშაო გამოცდილება
  • 30.09.2013 - დღემდე ტურიზმის ფაკულტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • 04.09.2006 - დღემდე ევროპეისტიკის დეპარტამენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • 30.03.2011 - 30.09.2013  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • 04.09.2000 - 04.09.2006 ფრანგული ფილოლოგიის კათედრა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • 01.09.1999 - 01.09.2000  ფრანგული ფილოლოგიის კათედრა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სხელმწიფო უნივერსიტეტი.
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
  • 09.12.2019 - 10.12.2019 უწყვეტი განათლება- ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოსა და ბსუ-ს პარტნიორობის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი „მე ვარ ბრენდი!, ანუ როგორ წარვადგინო საკუთარი თავი?, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • 16.06.2018 - 28.06.2018 ტრენერთა მოსამზადებელი სემინარები, .„ფრანკოფონია და სლავური მიმართულებები“/„ევროპული მულტილინგვიზმი და თარგმანი“, პუატიეს უნივერსიტეტის საზაფხულო ევროპული კამპუსი. საფრანგეთი.
  • 04.05.2016 - 05.05.2016 .ტრენინგი თანმიმდევრულ თარგმანში 1. თარგმნის თეორია და პრაქტიკა. 2.ზეპირი თარგმანი. ფონდ „ლინგვა პლუსი-ს თავ-რე. პროფ. ქ.ჯაში და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა