იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

Bsu
ლევან ჯაყელი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამართლისა და საჯარო მმართველობის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: l.jakeli@bsu.edu.ge
განათლება
 • 25.06.2002 -  იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, საერთაშორისო სამართალი, რუსეთის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის თეორია, საერთაშორისო მართლწესრიგის გამოწვევები, ადამიანის უფლებები (მათ შორის შეიარაღებული კონფლიქტების დროს), თვითგამორკევის სამართლებრივი ასპექტები, საერთაშორისო სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა,
სამუშაო გამოცდილება
 • 23.03.2023 - 25.03.2027 იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტრეტის დეკანი, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.04.2022 - 01.05.2028 სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის პროფესორი, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახლემწიფო უნივერსიტეტი
 • 09.01.2012 - 22.03.2019 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღავო აკადემია
 • 08.10.2009 - 14.09.2012 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლამცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახლემწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.05.2007 - 01.09.2010 იურისტი, შპს "BLC"
 • 16.08.2005 - 07.10.2009 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • სამართლებრივი ჯერარსის თავისებურებები და როლი ნორმატიული ქცევის ჩამოყალიბებაში 
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის Bulletin/მოამბე, Vol.13, no. 2 April-May-June ტ. 13, № 2 აპრილი-მაისი-ივნისი, 2023, 146-150 (თანაავტორ(ებ)ი: მ. გორგოშაძე; ლ. ჩიხლაძე)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • The main defining aspects of the concepts of freedom of labor and the right of labor in Georgia 
  X International Scientific and Practical Conference , КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021, უკარაინა, ქ. სუმი (თანაავტორ(ებ)ი: მურმან გორგოშაძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 01.2020 - 12.2022 - აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე) 
  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2023 
 • მონოგრაფიის რეცენზირება/რედაქტორობა, 2021

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა