გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი”

გაზეთები

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი, აპრილ-მაისი, 2021 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი, იანვარ-თებერვალი, 2021 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი, ნოემბერ-დეკემბერი, 2020 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი, ივნისი, 2020 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი, იანვარ-თებერვალი, 2020 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი, ნოემბერი-დეკემბერი, 2019 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7-8 ნოემბერი-დეკემბერი, 2018 წელი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5-6 სექტემბერი-ოქტომბერი, 2018 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №3-4 მარტი-აპრილი, 2018 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1-2 (იანვარ-თებერვალი, 2018 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1-2 (იანვარ-თებერვალი, 2017 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №10 (დეკემბერი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №9 (ნოემბერი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №8 (ოქტომბერი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7 (სექტემბერი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №6 (ივნისი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5 (მაისი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №4 (აპრილი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №3 (მარტი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1-2 (იანვარ-თებერვალი, 2016 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №10 (დეკემბერი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №9 (ნოემბერი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი საიუბიულეო (ოქტომბერი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7 (სექტემბერი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №6 (ივნისი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5 (მაისი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №4 (აპრილი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №3 (მარტი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №2 (თებერვალი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1 (იანვარი, 2015 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №10 (დეკემბერი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №9 (ნოემბერი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №8 (ოქტომბერი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7 (სექტემბერი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №6 (ივნისი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5 (მაისი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №4 (აპრილი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №3 (მარტი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №2 (თებერვალი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1 (იანვარი, 2014 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №10 (დეკემბერი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №9 (ნოემბერი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №8 (ოქტომბერი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7 (სექტემბერი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №6 (ივნისი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5 (მაისი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №4 (აპრილი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №3 (მარტი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №2 (თებერვალი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1 (იანვარი, 2013 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №10 (დეკემბერი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №9 (ნოემბერი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №8 (ოქტომბერი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7 (სექტემბერი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №6 (ივნისი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5 (მაისი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №4 (აპრილი, 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1,2,3 (იანვარი, თებერვალი, მარტი 2012 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №10 (დეკემბერი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №9 (ნოემბერი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №8 (ოქტომბერი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №7 (სექტემბერი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №6 (ივნისი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №5 (მაისი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №4 (აპრილი, 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №1,2,3
(იანვარი, თებერვალი, მარტი 2011 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №14 (დეკემბერი 2010 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №13 (ნოემბერი 2010 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №12 (ოქტომბერი 2010 წელი)
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთი №11 (ოქტომბერი 2010 წელი)

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა