ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები

  • ფაკულტეტის საბჭო
  • ფაკულტეტის დეკანი
  • ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

  • სადისერტაციო საბჭო
  • კურიკულუმის კომიტეტი
  • მათემატიკის დეპარტამენტი
  • ფიზიკის დეპარტამენტი
  • კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
  • პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
  • ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა