ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

Bsu
ლელა თურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, მათემატიკის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: lela.turmanidze@bsu.edu.ge
    
განათლება
 • 12.12.2003 -  ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, მათემატიკა, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელოის სახეკლმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.07.1995 -  მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი , მათემატიკა , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
მათემატიკა, გეომეტრიული ტოპოლოგია, მათემატიკის საფუძვლები, მათემატიკის დიდაქტიკა, განათლების მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება
 • 01.09.2021 - 23.04.2024 პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2018 - 23.04.2024 ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2011 - 01.09.2018 ბიბლიოთეკის დირექტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2008 - 01.09.2011 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელმძღვანელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2006 - 01.09.2021 ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2005 - 01.09.2008 ზუსტ და ტექნიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2004 - 01.09.2005 მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2002 - 01.09.2004  მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • DEVELOPMENT OF THE MATH SKILLS AND COMPETENCES IN THE ENGINEERING-TECHNOLOGICAL CURRICULUMS 
  ICERI2021 Proceedings, ISBN: 978-84-09-34549-6, 2021, 8764-8767 (თანაავტორ(ებ)ი: M. Dzadzama N. Mazmishvili M. Takidze)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • DEVELOPMENT OF THE MATH SKILLS AND COMPETENCES IN THE ENGINEERING-TECHNOLOGICAL CURRICULUMS 
  14th annual International Conference of Education, Research and Innovation, IATED, 2021, Online Conference (თანაავტორ(ებ)ი: M. Dzadzama N. Mazmishvili M. Takidze)
 • COMPETENCE-BASED LEARNING IN LIGHT OF THE BOLOGNA PROCESS IN GEORGIA 
  14th annual International Conference of Education, Research and Innovation, IATED , 2021, Online Conference (თანაავტორ(ებ)ი: N. Mazmishvili)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 03.2024 - 12.2025 - ექვივარიანტული შეიპები და ჰომოლოგიები
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2022 
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2022 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
სტაჟირება
 • 01.06.2021 - 30.06.2021 ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი გრანტი, პორტუგალიის მინიოს უნივერსიტეტში
 • 01.01.2016 - 31.01.2016 აკადემიური პერსონალის გაცვლითი გრანტი ესპანეთის ვალენციის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში, ერაზმუს მუნდუსის პროგრამის ფარგლებში
 • 01.09.2015 - 15.06.2016 ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი გრანტი პოსტსადოქტორო კვლევისთვის მათემატიკის დიდაქტიკაში, გერმანია, გიოტინგენის უნივერსიტეტის მათემატიკის ინსტიტუტი
 • 01.09.2013 - 20.09.2013 საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკების მხარდაჭერის პროგრამა, დამფინანსებელი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი
 • 01.09.2011 - 01.09.2012 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფის სიტემა გერმანიაში, გერმანია
ტრენინგები
 • 15.10.2009 - 15.10.2009 სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, რსუ
 • 15.09.2009 - 15.09.2009 დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია, გერმანული კომპანია “Inwent”
 • 01.09.2009 - 01.09.2009 პროფესიული განათლების საკითხები, გერმანული კომპანია “Inwent”

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა