ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

Bsu
იზოლდა ჯაბნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, ფიზიკის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: izolda.jabnidze@bsu.edu.ge
განათლება
 • 29.05.2024 -  ფიზიკა-მათემატიკის (01.04.03) მეცნიერებთა კანდიდატი, რადიოფიზიკა - პლაზმის ფიზიკა, ივ. ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 30.06.1995 -  ფიზიკოსი-ფიზიკის მასწავლებელი, ფიზიკა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი
სამუშაო გამოცდილება
 • 15.09.2022 - დღემდე ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 20.07.2014 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 22.02.2010 - 20.07.2014 ასისტენტ პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტი
 • 02.10.2006 - 22.02.2010 ფიზიკის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 02.11.2000 - 15.04.2002 თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრა
 • 25.09.1999 - 02.11.2000 თეორიული ფიზიკის მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახემწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.04.1997 - 25.05.1999 ფიზიკის კათედრის ლაბორანტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრა
 • 01.09.1995 - 16.04.1997 ფიზიკის მასწავლებელი, ქ. ბათუმის 27-ე საშუალო სკოლა
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Influence of the size, shape and concentration of magnetic particles on the optical properties of nano nickel films  
  J. Nanotechnology Perceptions, vol.17; (3), 2021, 197-203 (თანაავტორ(ებ)ი: ომარ ნაკაშიძე, ნუგზარ ღომიძე, ლ. კალანდაძე)
 • Estimation of scintillation index for a Gaussian laser beam propagating through a random phase screen  
  Journal of Biological Physics and Chemistry, Volume 20, Number 3, 2020, 104-110 (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N.Kh., Shainidze J.J., Makharadze, K.A., Khajishvili M.R., Kalandadze L.G., Nakashidze O, Mshkhaladze E.N.)
 • Numerical Experiments for Studying the Structure of the Electromagnetic Field on the Surface of a Small Spherical Conductive Medium 
  Lecture Notes in Networks and Systems, Volume 101, 2020, 119-128 (თანაავტორ(ებ)ი: ღომიძე ნ., ხაჯიშვილი მ., მახარაძე კ., სლიუსარევა ა.)
 • To the Diagnostics of Optically Dense Media via Phase Screen Mode 
  IEEE Explore Publisher, 9019430, 2019, 71-74 (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N, Makharadze K., Kalandadze L., Khajishvili M., Nakashidze O.)
 • Theoretical and Experimental Investigation of the Optical Properties of Nano nickel Films. Conference Proceedings  
  IEEE Explore Publisher, 9019538, 2019, 412-415 (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N., Kalandadze L., Nakashidze O.,)
 • To the Problems of Detecting Signals Passing Through a Random Phase Screen  
  Lecture Notes in Networks and Systems, 53, 2019, 177-184 (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N.Kh., Khajisvili, M.R. , Makharadze, K.A. , Surmanidze, Z.J.)
მონოგრაფია
 • ფიზიკური პროცესების მოდელირება
  გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 978-9941-488-72-6, 2023, 125 (თანაავტორ(ებ)ი: ღომიძე ნუგზარი, სურმანიძე ზებური)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • About DC Parameters of PV Panel  
  European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2023), PROJENIA R&D Ltd. Co. Erciyes University TGB No:B10 Melikgazi Kayseri/Turkey, 2023, თურქეთი (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N., Kalandadze L., Nakashide O. )
 • Validity of modified Maxwell-Garnett effective-medium Theory in Ferrofluid  
  International Scientific Conference Modern Research Methods of Bio-Nano-Agents, ბსუ-ს ფიზიკის დეპარტამენტი, 2021, საქართველო. ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N.Kh., Kalandadze L., Nakashidze O.,)
 • 3D fluorescence spectroscopy to study the distribution of bioparticles  
  International Scientific Conference Modern Research Methods of Bio-Nano-Agents, ბსუ-ს ფიზიკის დეპარტამენტი, 2021, საქართველო. ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N.Kh., Shainidze J.J., Khajishvili M.R., Jabnidze I.N., Makharadze K.A., Kalandadze L.G., Nakashidze O.M., Surmanidze Z,J., Mskhaladze E.N., Gomidze L.N)
 • Theoretical and Experimental Investigation of the Optical Properties of Nano nickel Films 
  8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL 2019, IEEE, 2019, სოზოპოლი, ბულგარეთი (თანაავტორ(ებ)ი: Kalandadze L.; Nakashidze, Gomidze N)
 • To the Diagnostics of Optically Dense Media via Phase Screen Model 
  2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2019, Sozopol (თანაავტორ(ებ)ი: ღომიძე ნ., კალანდაძე ლ., ნაკაშიზე ო., კაჯიშვილი მ., მახარაძე კ.)
 • Estimation Scintillation Index on a Superconductor Receiver for Gaussian Laser Beam Propagated Trough Random Phase Screen  
  The Eleventh Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials (JAPMED’11), The JAPMED'11 was jointly organized by the: Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM); Batumi State University (BSU) and Georgian Technical University (GTU), 2019, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Kalandadze L.G., Nakashidze O., Mskhaladze E.N.)
 • Influence of the Size, Shape and Concentration of Magnetic Particles on the Optical Properties of Nano Nickel Thin Films 
  The Eleventh Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials (JAPMED’11), The JAPMED'11 was jointly organized by the: Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM); Batumi State University (BSU) and Georgian Technical University (GTU), 2019, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: Gomidze N.Kh., Kalandadze L.G., Nakashidze O.M. ,)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 02.2023 - 11.2023 - ნანოსტრუქტურების ელექტრული და ოპტიკური თვისებების გამოკვლევა ეფექტური გარემოს მეთოდების გამოყენებით. 
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
წარდგენილი
 • 04.2022 - ღვინის ხარისხის ანალიზი StellarNet-ის სპექტროფლუორიმეტრის ოპტიმიზაციის საფუძველზე
  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 02.2022 - STRENGTHEN THE EUROPEAN RESEARCH CAPACITY FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED ELECTRONIC COMPONENTS BY STUDY AND PREPARATION OF NEW NANOSTRUCTURED 2D MATERIALS USING THE LASER-PLASMA METHOD
  HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-22, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 06.2021 - ოპტიკურად მკვრივი გარემოს დიაგნოსტიკის შესახებ ფაზური ეკრანის მოდელზე აგებული ფაზური სპექტროფლუორიმეტრით
  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო პროექტებში სტუდენტთა ჩართულობა, 2023 
 • მონოგრაფიის რეცენზირება/რედაქტორობა, 2022
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2021
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2019 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 27.09.2018 ტრენინგ-ვორკშოპში, სახელწოდებით: “Importance of The Learning outcomes in student’s Mobility”, , ბსუ და ერაზმუს+

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა